ETF kockázati mutatói

Megosztás, most...

Tőzsdei ETF alapok – ETF Kockázati Mutatói

 

ETF kockázati mutatóiETF kockázati mutatói, nagyban segítenek a befektetési döntések és az ETF alapok összehasonlításában. Az egyik, ha nem a legfontosabb ETF  mutatószám a TER angolul: Total Expense Ratio, azaz a Teljes költséget mutató szám.
A TER az alapkezeléssel kapcsolatos összes költséget százalékosan bemutató értéke.
Érdemes összehasonlítani a különböző termékek TER mutatószámát, mert néhány terméknél erős eltérések mutatkozhatnak.
Természetesen az alacsonyabb a jobb,
mivel az alacsonyabb értékűek a “zsebünkbe”, ellenben a magasabb értékű TER mutatószámokkal rendelkező alapok  a “zsebünkből”dolgoznak.

Sharpe -Kockázati Mutató

A kockázatarányos hozam egyik legnépszerűbb mutatószáma.

Számítása, úgy történik, hogy a tőzsdei alap (ETF) portfólió hozamának a kockázatmentesen elérhető hozam ( pl. Diszkont kincstárjegy hozama) feletti részét (ami kedvezőtlen piaci helyzetben lehet negatív is) elosztjuk a portfólió hozamának átlagos kilengésével (szórásával).

-Sharpe -ETF kockázati mutató minél magasabb értékű, annál nagyobb egységnyi kockázati szintre vetített többlethozamot sikerült elérni a kockázatmentes hozam felett.

-Negatív érték esetén a vizsgált időszakban az ETF portfólió értéknövekedése elmarad a kockázatmentes hozam szinttől. Negatív piaci hangulatok esetén könnyen előfordulhat.

Szórás (dispersion)

A hozamok szórása, a kockázati szint legfontosabb mérőszáma.

Magasabb érték esetén, nagyobb árfolyamkilengések jellemzik az tőzsdei alap (ETF) porfóliót, ami magasabb kockázati/hozam szintet jelent.

Korreláció (correlation)

Az tőzsdei alap (ETF)  és a referenciaindexe (amit követ a tőzsdei alap) közötti együttmozgását, követését írja le.

βéta, ETF kockázati mutató

Az ETF referenciaindexéhez viszonyított kockázati színjének (relatív volatilitás) mérőszáma.

βéta értéke azt mutatja meg, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén az ETF átlagosan mekkora kilengést mutat.

1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy az ETF átlagosnál nagyobb mozgásokat produkál mint a lemásolt index, tehát magasabb az ETF átlagos kockázati/hozam szintje.

1-nél alacsonyabb érték a lemásolt indexnél alacsonyabb kockázati/hozam összetételre utal.

 

P/E  Price/Earnings (árfolyam/nyereség)

Leggyakrabban nézet mutató a részvények, ETF-ek alul- vagy túlértékeltségének megállapításához. (csak óvatosan vele, az EPS közelebbi infót mutat) Tulajdonképp azt mutatja meg, hogy hányszoros árat kell fizetni az eredményhez képest.

Minél magasabb a P/E érték, a piac annál magasabbra értékeli az adott pénzügyi eszközt. Tehát többet kell fizetni ugyanazon eredményhányadért. Azonban a túl magas P/E arány óvatosságra is int, mert ha nem teljesül a piac “E” várakozása, akkor a “P” fog reagálni rá árfolyamcsökkenéssel, hogy a részvény P/E igazodjon a romló kilátásokhoz.

Érdemes, és javasolt is összehasonlítani a hasonló részvényeket, ETF alapokat P/E rátáját.

 

Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

Az eredményt leosztjuk a részvények számával, megkapjuk az EPS értéket. Ebből a számból láthatjuk, hogy mekkora az adott időszakra vetített eredmény.

A piac árgus szemekkel figyeli a jelentéseket, és erősen reagál a várt eredménytől való eltérés esetén, és most mindegy hogy jobb vagy rosszabb.

 

Árfolyam/Könyv szerinti érték (P/BV)

Ha minden eszközt pénzzé teszünk, és ebből kifizetjük az összes hitel akkor a maradék a részvényeseké. A részvényérték általában magasabb mint a könyv szerinti érték, itt már a befektetőnek kell eldönteni, hogy milyen arányszámtól éri meg befektetni az adott  részvénybe, ETF-be.

1-nél alacsonyabb értéknél a vállalat, ETF alul van értékelve, mivel kevesebbet ér a részvény, ETF árfolyama mint  a saját vagyoni értéke.

 

Kiindulási pontnak, összehasonlításnak nagyszerű számok.
Azonban azt tudnia kell, ha a piacot megveszik vagy eladják, akkor teljesen mindegy, hogy a számok, indikátorok vagy az ETF kockázati mutatói mit mutatnak. Döntést kell hozni, fontos hogy meghatározzunk kiszállási pontot / árfolyamot., és azt betartani.
Ez különben nem egy egyszerű pont a kereskedés világában, mert felszínre tőr az emberi érzelem.

 
 


Szép napszakot kívánok!

 


Megosztás, most...

Leave a Reply

Translation »