Tőzsdei fogalomtár

Megosztás, most...

Tőzsdei fogalomtár a kereskedéshez!

 

Alapletét (Margin): Az ügyfél számláján elhelyezett fedezeti biztosíték, amely tőkeáttételes ügyletek esetében az árfolyam-mozgásból adódó esetleges veszteségek fedezésére szolgál.

Amerikai típusú opció (American style option): Olyan opció, ahol tulajdonosa jogával nemcsak a lejárat napján, hanem előtte is élhet.

Arbitrázs: Két egymással kapcsolatban lévő, de (pl. földrajzilag) egymástól különböző piacon egy időben lebonyolított két üzlet, melyek célja a két piacon kialakult árak eltéréséből fakadó kockázatmentes haszon megszerzése.

Azonnali (Spot): A spot ügyletek egy azonnali teljesítést (vétel/eladás) jelentenek egy adott pénznemben, meghatározott áron. Az elszámolás a pénzügyi instrumentumtól függően pár üzletnappal később történik.

Bázispont (bp): Egy bázispont a százalékpont egy század része (1 bp=0.01 százalékpont). Az árfolyam megadásának a legkisebb egysége.

Bika piac: Az árfolyamok általános emelkedésének időszaka.

Blue Chip: A tőzsdék legnagyobb forgalmú, és legnagyobb kapitalizációval rendelkező papírjainak gyűjtőneve

BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate): Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb.

Call opció (Call option): Azaz vételi opció, tulajdonosát az adott alaptermék küszöbáron való megvásárlására jogosítja.

CFD(Contract for Difference): A CFD ügylet egy OTC (Over the Counter) ügylet, amely két piaci szereplő között jön létre az alaptermék nyitó illetve záró ára közötti tranzakcióra. A profitot illetve veszteséget a vételi illetve az eladási ár közötti különbség határozza meg. A CFD termékekkel tőkeáttételesen lehet kereskedni, lehetővé téve a befektetőknek, hogy részvénnyel vagy indexek­kel kereskedjenek anélkül, hogy tulajdoni jogot kellene vásárolni az adott termékre

Dayorder: Aznapi kereskedés zárásáig érvényes megbízás

Daytrade: Egy pozíció napon belüli nyitása és zárása

Delta: Értéke azt mutatja, hogy ha egy egységgel megy fel a származtatott termék tárgyának (alaptermék) az ára, akkor hány egységgel változik a származtatott termék értéke. Az ún. Black-modellből levezetett mutató, amely a határidős jegyzés egységnyi változásának az opció prémiumára gyakorolt hatását méri.

Devizapiac (Forex): A devizakereskedelemben résztvevő kereskedők, vállalatok, intézmények összességét jelenti.

Derivatív termék: Származtatott pénzügyi instrumentum. Olyan befektetési termék, amelyek valamely alaptermékből (áruk, devizák, kötvények, részvények és részvényindexek) származtathatók, és tőkeáttételt alkalmaznak. Elsősorban határidős és opciós piacokhoz köthető termékek.

Duration: A megbízások időtartama

Eladási ár (Ask-Offer): Az az ár, amelyen a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot eladásra kínálják.

Eladási opció (Put option.): Az eladási opció vásárlója arra szerez jogot, hogy egy adott terméket egy most meghatározott áron, egy jövőbeni időpontban eladhasson. Az eladási opció kiírója pedig arra vállal kötelezettséget, hogy ha a jogosult szeretné lehívni az opcióját, akkor megveszi tőle az adott terméket. Az eladási opció jogosultja akkor fog élni jogával, ha a termék jövőbeni árfolyama a kötési árfolyam alatt lesz, mert ekkor a piaci árnál magasabb kötési árfolyamon adhatja el a terméket.

Ellenállási szint (Resistance Level): A technikai elemzők által használt kifejezés. Azt szintet jelenti, amelynél egy pénzügyi instrumentum árfolyamának további emelkedése akadályba ütközik.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): Euro bankközi kamatláb. Az a kamatláb, melyen a nagy európai nemzetközi bankok eurohitelt nyújtanak egymásnak.

Európai opció (European option): A szerződésben csak a meghatározott napon érvényesíthető opció.

Expiry date: egy határidős kontraktus lejárati dátuma

FED (Federal Reserve System): Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő intézmény.

Fedezeti ügylet (Hedging): Olyan ügylet, mely egy másik ügylet kockázatát hivatott ellensúlyozni, vagy kiküszöbölni. Célja a meglévő nyitott pozíció kockázata ellen történő védekezés, egy ellentétes irányú – de nem feltétlenül ugyanarra a határidőre szóló – pozíció nyitásával.

Gamma: Az ún. Black-modellből levezetett mutató, amely a határidős jegyzés egységnyi változásának az opció deltájára gyakorolt hatását méri

Három oldalú kapcsolódó megbízások: A három oldalú orderekkel a befektetőnek lehetősége van arra, hogy három különböző megbízást kombináljon egymással. A kapcsolódó orderek közül kettő úgynevezett “szolga orderek”, amelyek akkor lépnek életbe, amikor az elsődleges order aktivizálódik.

Határidős ügylet: Olyan származtatott ügylet, melyben az ügylet két szereplője kötelezettséget vállal egy termék jövőbeni adás-vételének lebonyolítására a jelenben rögzített feltételekkel, azaz már most rögzítik az adás-vételben szereplő mennyiséget, az árat (kötési árfolyam), és az adás-vétel pontos időpontját. Azok a pénzpiaci szereplők, akik vételi határidős ügyletet kötnek egy adott pénzügyi termékre, arra vállalnak kötelezettséget, hogy például egy év múlva, kötési árfolyamon megvásárolnak egy részvényt, függetlenül attól, hogy annak az árfolyama egy év múlva a kötési árfolyam alatt vagy felett lesz.

Határidős különbözet (Forward margins): Egy pénzügyi instrumentum azonnali és határidős ára közötti különbség (diszkont vagy prémium). Ezt a különbséget általában swap pontokban jegyzik.

Határidős deviza ügylet (Forward Outright): Deviza vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettségvállalás adott jövőbeli dátumra vagy időszakra történő leszállítással.

ISIN kód (International Securities Identification Number): A kibocsátott értékpapírok egyértelmű azonosítására szolgáló nemzetközi kódrendszer

“If Done” megbízás: Két orderből áll. Amikor az elsődleges order eléri a megadott piaci szintet, és életbe lép, a másodlagos order automatikusan market orderré változik

Instrument Explorer: Termékkereső

Kapitalizáció (Piaci érték): A vállalat értéke, a kibocsátott részvények száma szorozva az aktuális piaci árfolyammal

Kezdeti alapletét (Initial Margin): Deviza, határidős vagy egyéb tőkeáttételes pozíció megnyitásához szükséges fedezet követelmény

Kontraktus (Contract): Tőzsdei kötésegység, a szabványosított határidős, illetve opciós tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított kereskedési egység.

Kontraktus mérete (Contract Size): Egy határidős kontraktus az alaptermék (részvény, árutermék, stb.) egy meghatározott mennyiségét tartalmazza

Lépésköz mérete (Tick Size): A lépésköz az a legkisebb egység, amellyel egy pénzügyi instrumentum értéke változni tud

Lépésköz értéke (Tick Value): Egy lépésköznyi változás értéke

Letét karbantartás (Maintenance margin): Az a minimális letét, amelyet a befektetőnek a letéti számlán a nyitott pozíciókra vonatkozóan tartani kell.

Lezárás (Liquidation): Korábban megnyitott pozíciót ellentételező vagy lezáró tranzakció.

LIBOR (London Interbank Offered Rate): Londoni bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, például, LIBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

Limitáras megbízás (Limit order): Pénzügyi instrumentum meghatározott áron – vagy jobb áron, ha lehetséges – történő vételére vagy eladására adott megbízás.

Long Call opció: Vételi opció vétele, vagyis egy ilyen pozíció felvételekor jogot szerzünk arra, hogy a kötési árfolyamon vásároljunk, amennyiben ezt szeretnénk. Akkor nyitunk ilyen pozíciót, ha a mögöttes termék árfolyamának emelkedésére számítunk.

Long pozíció felvétele (Going long): Részvény, árucikk vagy deviza megvétele befektetés vagy spekuláció céljából.

Long Put opció: eladási opció vétele, vagyis a pozíció felvételekor jogot szerzünk arra, hogy a kötési árfolyamon eladjunk, amennyiben ezt szeretnénk. Akkor nyitunk ilyen pozíciót, ha a mögöttes termék árfolyamának esésére spekulálunk

Margin call: A bróker vagy dealer felhívása további letét elhelyezésére; általában akkor történik, amikor a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a befektető számláján jelentős veszteség keletkezik.

Margin requirements: Alapletéti követelmények

Margin utilisation: Fedezeti kihasználtság

Medve piac (Bear market): Az árfolyamok általános csökkenésének időszaka

Nominal Value: Egy kontraktus/pozíció teljes értéke

Nyitó szakasz: A tőzsdei kereskedés első 5 perce. Ebben a szakaszban üzletkötésre nem, csak ajánlatok gyűjtésére kerül sor

Nyitóár: a nyitó szakaszban megállapított ár, gyakorlatilag az adott részvényre vonatkozó első adásvétel árfolyama. A nyitó ügyletkötési szakaszban a kereskedési rendszer egy meghatározott algoritmus alapján határozza meg a nyitóárat.

Opció (Option): Az opciós ügylet olyan szerződés, mely az egyik félnek opciós díj ellenében vételi vagy eladási jogot enged valamely értékpapír megvásárlására illetve eladására. Tehát az opciós ügyleteket egyszerűen megfogalmazva: az opció vásárlójának jogot biztosító, míg az opció kibocsátójának kötelezettséget keletkeztető ügyletek. Az opció piaca lehet tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli, más néven OTC (Over the counter) opció.

Opció belsőértéke (Intrinsic value): Az opciós díj azon része, amely a kötési árfolyam és a mögötte lévő határidős kötés ugyanaznapi árfolyama közötti különbséget mutatja.

Opciós díj: Az az összeg, amit az opció jogosultja fizet az opció kötelezettjének

Opció időértéke (Time value): Az az összeg, amellyel az opciós díj meghaladja az opció belső értékét. Angol jelentése

Order: Megbízás

Osztalék (Dividend): A részvénytársaság adózás utáni eredményéből, a vállalat osztalékpolitikájának megfelelően osztják a részvényeseknek. A névérték százalékában határozzák meg. A vállalat kifizetése a részvényesei felé.

Osztalék fordulónap: Az osztalékszelvény levágásának napja. Az jogosult az osztalék felvételére, akinek a tulajdonában van a részvény ezen a napon.

OTC (Over the counter market): Értékpapírok tőzsdén kívüli piaca

Piaci áras megbízás (Market Order): Megbízás egy pénzügyi instrumentum azonnali vételére vagy eladására a lehető legjobb áron.

Pozíció (Position): Nettósított összes kötelezettség egy adott pénzügyi instrumentumban. A pozíció lehet nulla (nincs kockázat), long (több vett deviza, mint eladott) és short (több eladott deviza, mint vett).

Short Call opció: Vételi opció eladása, vagyis ilyen pozíció felvételekor kötelezettséget vállalunk arra, hogy a kötési árfolyamon eladjuk (leszállítsuk) a mögöttes terméket az opció vevőjének. Ilyen pozíció felvétele akkor éri meg, ha a mögöttes termék árfolyama nem emelkedik a kötési árfolyam fölé.

Short Put opció: eladási opció eladása, vagyis kötelezettséget vállalunk arra, hogy az opció vevőjétől a kötési árfolyamon vásároljuk meg a mögöttes terméket, amennyiben ezt ő akarja. Ilyen pozíció felvétele akkor éri meg, ha a mögöttes termék árfolyama nem esik a kötési árfolyam alá

Shortolás (Going short): Az eladó által nem birtokolt deviza vagy más instrumentum eladása.

Spread: Egy pénzügyi instrumentum vételi és eladási ára közötti különbözet.

Square: A vételek és eladások nettó értéke nulla, így az ügyfélnek nincsen nyitott pozíciója.

Stop-Loss megbízás (Stop-Loss order): Az ügyleten elszenvedett veszteség korlátozása érdekében adott árfolyamszint elérésekor a legjobb áron való vételre vagy eladásra szóló megbízás, s ezzel a pozíció zárása.

Stop Limit megbízás (Stop Limit order): Az ügyleten elszenvedett veszteség korlátozása érdekében adott megbízás. A megbízás egy adott árfolyamszinten aktiválódik, és egy limitáras megbízássá válik.

Strike price: A lehívási árfolyam az az ár, melyen egy vételi opció vagy eladási opció lehívható.

Swap: Ugyanolyan mennyiségű deviza egyidejű vétele és eladása két különböző dátumra. A swap lehet határidős ügylettel szembeni swap. A swap lényegében ahhoz hasonlít, mintha ugyanolyan időszakra kölcsön vennénk az egyik devizából, és eladnánk a másikból. A hozamot vagy veszteséget a tranzakció két oldala közötti árkülönbözettel fejezik ki.

Szabad szakasz: A folyamatos kereskedés ideje, ahol minden ügylet külön áron jöhet létre. Ez a tőzsdeidő leghosszabb szakasza. A kereskedés szabad szakaszbeli algoritmusa szerint, a rendszerbe érkező vételi ajánlat, a legkedvezőbb árú (legolcsóbb) eladási ajánlattal párosítódik, az eladói ajánlat árán. A befutó eladási ajánlat pedig, a könyvben lévő legmagasabb áru vételi ajánlattal párosul, a vételi ajánlat árán

T nap: A tőzsdei ügyletkötés (adás/vétel) napja

Theta: A Black-modellből levezetett mutató, amely az idő egységnyi változásának az opció prémiumára gyakorolt hatását méri.

Támaszszintek (Support levels): A technikai elemzők által használt kifejezés. Azt szintet jelenti, amelynél egy pénzügyi instrumentum árfolyamának további esése akadályba ütközik.

Tőkeáttétel (Leverage): Vállalati szinten egy cég idegen tőke/saját tőke aránya. A határidős és CFD ügyleteknél, ahol nem kell kifizetni az ügylet teljes értékét (csak a margin-t), a letétként elhelyezendő pénz és az ügylet összértéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek (minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat).

Trailing stop megbízás (Csúszó stop): Az esetlegesen bekövetkező veszteség korlátozása érdekében adott megbízás. Trailing stop szint a piaci ártól az ügyfél által meghatározott távolságban van. Ha a piac az ügyfél nyitott pozíciója szempontjából kedvező irányba mozdul el, akkor a stop szint követi a piaci árat adott lépésközönként a már meghatározott távolságból. Így például, ha a piac előbb kedvező irányba mozdul, majd hirtelen korrigál, ez a piaci árral mozgó dinamikus stop megbízás nagyobb védelmet biztosít, mint a statikus stop megbízások.

T+2 napi elszámolás: Olyan elszámolási rendszer, amely szerint az üzlet megkötésének napját (tárgynap) követő második napon történik meg az ügylet pénzügyi teljesítése.

Unrealised value of positions: A nyitott pozíciók nem realizált eredménye

Vételi ár (Bid): Az az ár, amelyen a vevő hajlandó megvásárolni a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot.

Order/Trade Confirmation: Visszaigazolás az ügyletről illetve a megbízásokról, amely a tranzakció minden fontos részletét tartalmazza.

Visszavonásig érvényes megbízás (Good Till Cancelled (GTC)): Olyan megbízás, amely abban az esetben ér véget, amikor a befektető visszavonja a megbízást, vagy az order teljesíti a megadott feladatot.

Vega: A Black-modellből levezetett mutató, amely a volatilitás egységnyi változásának az opció prémiumára gyakorolt hatását méri.

Volatilitás (Volatility): Egy instrumentum árának adott időszakra vonatkozó ingadozásának a mértéke. Warrant: A kibocsátó hazai joga szerint értékpapírnak minősülő okirat vagy számítógépes adat, amely a BÉT-re bevezetett mögöttes értékpapír-sorozatra szól. Meghatározott időpontban vagy időpontokban lehívható jegyzési, elővásárlási vagy vételi jogot testesít meg.

Záró szakasz: A szabad szakasz vége, a záróárat határozzák meg ezen időszak alatt.

Záróár: Adott kereskedési nap záró szakaszában megállapított részvényár, amit egy meghatározott algoritmus alapján számolnak ki.

Széles termékkínálat, ügyfélbarát kereskedési szoftver, klikk a XTB-re, most!

Megosztás, most...

Hozzászólás